جامعه‌ی ایران مدیون مقاومت‌ها و فعالیت‌های پیگیرانه‌ی زنان است

Saturday, March 14, 2020

هایده مغیثی در گفت‌وگو با مریم حسین‌خواه [این مصاحبه به مناسبت روز زن (۸ مارس) صورت گرفته است.] چهار دهه پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، حقوق…

Read More

بی‌خانمانی و پدیده تراژیک فرودستان حاشیه‌ای؛ از خانه تا خیابان

Wednesday, January 15, 2020

مرتضی دیّاری مقدمه مسئلۀ بی‌خانمانی و آثار فردی و اجتماعی آن، به عنوان یکی از مسائل اجتماعی ایران، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. با گسترش این پدیده…

Read More