خطر تشکل های سازش طبقاتی (کورپورات) در ایران

Sunday, June 7, 2020

هدایت سلطان زاده یاد داشتی کوتاه در این زمینه این نوشته حدود سی سال قبل در « راه کارگر تئوریک » شماره ۳ منتشر شده است و بنابراین…

Read More

پاندمی کرونا، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیده

Sunday, May 31, 2020

مهدی کیا Read Farsi translation of article in pdf format: https://www.rahekargar.net/theoritical_socialism/2020-05-31_206_mehdi-kia.pdf Translated in Farsi from:

Read More

Poem by Ziba Karbassi منظومه ی ویرانی

Wednesday, May 20, 2020

آن سوتر جوانی با چهره استخوانی و ته ريش با پيرهنی جر خورده بر سه پايه ای كنار حوض شكسته سِنج ميزند سَنج دمای پريده از شيشه لب…

Read More

جامعه‌ی ایران مدیون مقاومت‌ها و فعالیت‌های پیگیرانه‌ی زنان است

Saturday, March 14, 2020

هایده مغیثی در گفت‌وگو با مریم حسین‌خواه [این مصاحبه به مناسبت روز زن (۸ مارس) صورت گرفته است.] چهار دهه پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، حقوق…

Read More

بی‌خانمانی و پدیده تراژیک فرودستان حاشیه‌ای؛ از خانه تا خیابان

Wednesday, January 15, 2020

مرتضی دیّاری مقدمه مسئلۀ بی‌خانمانی و آثار فردی و اجتماعی آن، به عنوان یکی از مسائل اجتماعی ایران، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. با گسترش این پدیده…

Read More